Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Polisi cludo

Eich cyfrifoldeb chi yw gwybod a ganiateir i'r cynnyrch rydych chi'n ei archebu gael ei fewnforio i'ch gwlad.

Gallwch ddewis cludo trac neu heb ei dracio. Mae llongau heb eu tynnu yn rhad ac am ddim ar gyfer archebion nad ydynt yn fwy na dau becyn.

Nid ydym yn cynnig ad-daliadau am gludo llwythi heb eu tynnu.