Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Newyddion