Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Rydym nawr yn cynnig cardiau rhodd Tabex!


Mae'r gwyliau'n dod, yr amser perffaith i roi anrhegion i'ch anwyliaid,

Edrychwch beth ddaeth â Siôn Corn! Mae'r gwyliau'n dod, yr amser perffaith i roi anrhegion i'ch anwyliaid, Hefyd, gyda’r flwyddyn newydd yn agosáu, bydd llawer o ysmygwyr (eto) yn cael eu cynnwys yn addunedau eu blwyddyn newydd. Ydych chi'n dal i gael eich amgylchynu gan anwyliaid sy'n dal i ysmygu? Byddai hwn yn syniad anrheg gwych iddyn nhw. Rydym yn cynnig cardiau o werthoedd amrywiol, felly mae un sy'n addas ar gyfer unrhyw waled.

Archebwch eich cardiau rhodd yma!

Peidiwch ag aros yn hwy

Ni fyddech ar y wefan hon pe na bai gennych yr awydd i fyw bywyd di-fwg.

Archebwch eich Tabex heddiw!

sylwadau 0

  • Nid oes unrhyw sylwadau eto. Byddwch yr un cyntaf i bostio sylw ar yr erthygl hon!

Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi