Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Dosbarthu wedi'u dychwelyd


Mae gwasanaethau post yn cadw'n anhygoel i mi!

Anfonwyd nifer o archebion i'r 'cyfeiriad anfonwr' yn lle'r 'cyfeiriad derbynnydd'. Mae cwsmeriaid dan sylw wedi cael eu hysbysu a bydd y gorchmynion yn cael eu hail-anfon yr wythnos hon.

Ymddiheuriadau diffuant am hyn, rydym ar hyn o bryd yn gweithredu newidiadau i atal hyn rhag digwydd eto.

Peidiwch ag aros yn hwy

Ni fyddech ar y wefan hon pe na bai gennych yr awydd i fyw bywyd di-fwg.

Archebwch eich Tabex heddiw!

sylwadau 0

  • Nid oes unrhyw sylwadau eto. Byddwch yr un cyntaf i bostio sylw ar yr erthygl hon!

Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi