Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Tabex.expert yn eich helpu gyda addunedau eich blwyddyn newydd


Ydych chi'n dal i ysmygu? Amser ar gyfer addunedau eich blwyddyn newydd. Defnyddiwch y cod 5PCTD1SC am ostyngiad o 5%!

Peidiwch ag aros yn hwy

Ni fyddech ar y wefan hon pe na bai gennych yr awydd i fyw bywyd di-fwg.

Archebwch eich Tabex heddiw!

sylwadau 0

  • Nid oes unrhyw sylwadau eto. Byddwch yr un cyntaf i bostio sylw ar yr erthygl hon!

Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi