Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Mae GIG y DU yn gadarnhaol ynglŷn â Tabex


Mae'r GIG yn argymell Tabex

Yr erthygl hon gan Wasanaeth Iechyd Gwladol y DU, yn dangos pa mor addawol yw effeithiolrwydd Tabex.

"Yn ogystal â chynhyrchu canlyniadau addawol, adroddir bod y cyffur yn rhad, sy'n ei nodi fel triniaeth bosibl yn y DU yn y dyfodol. Fodd bynnag, o gofio bod y treial yn gymharol fach a byr mae'n debygol y bydd angen mwy o ymchwil i cadarnhau ei effeithiolrwydd a'i ddiogelwch cyn y gall rheoleiddwyr gymeradwyo ei ddefnyddio. "

Darllenwch fwy yma.

Peidiwch ag aros yn hwy

Ni fyddech ar y wefan hon pe na bai gennych yr awydd i fyw bywyd di-fwg.

Archebwch eich Tabex heddiw!

sylwadau 0

  • Nid oes unrhyw sylwadau eto. Byddwch yr un cyntaf i bostio sylw ar yr erthygl hon!

Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi