Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Hafan


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw gynhyrchion yn y casgliad hwn