Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Diolch am eich taliad


Cyn gynted ag y bydd y taliad wedi'i gadarnhau, bydd eich archeb yn cael ei gludo cyn gynted â phosib!