Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Gofyn am ddata personol


Gallwch ofyn am eich data personol trwy lenwi'r ffurflen hon. Neu gallwch chi fewngofnodi yma.

Rwyf hefyd yn cydsynio i gael Tabex Expert i gasglu fy e-bost fel y gallant anfon fy ngwybodaeth y gofynnwyd amdani. I gael mwy o wybodaeth, gwiriwch ein polisi preifatrwydd lle cewch ragor o wybodaeth am ble, sut a pham rydym yn storio'ch data.