Mae gan ysmygwyr risg uwch o gael eu heintio â COVID-19

Golygu Data Personol


Gallwch addasu'ch data personol trwy lenwi'r ffurflen ganlynol.
Ysgrifennwch yr hyn yr hoffech ei newid yn y blwch isod.